Sporządzanie sprawozdań finansowych według MSSF oraz według ustawy o rachunkowości.

Więcej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych. Przygotowanie zestawień i raportów.

Więcej

Analizy ekonomiczne i finansowe.

Controlling działalności i sprawności przedsiębiorstwa.

Więcej

Badanie sprawozdań finansowych: jednostkowych, skonsolidowanych, łącznych.

Więcej

O nas

Niezależni doradcy finansowi
Jako specjaliści świadczymy usługi najwyższej jakości
 


SWBS Rachunkowość Sp zoo ( dawna WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o.) to zespół profesjonalistów o doskonałych kompetencjach, posiadających bogatą wiedzę i doświadczenie potwierdzone stosownymi uprawnieniami i certyfikatami.
Współpracujemy ze spółkami giełdowymi i funduszami inwestycyjnymi, a także jednostkami sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstwami.
SWBS jest firmą niezależną, właściciele spółki to jej pracownicy. Nie należymy do żadnej grupy finansowej. Działamy na rynku od 2000 roku.
Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań przez KIBR, zgodnie z ustawą z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz 649)

 

Kontakt

SWBS Rachunkowość Sp. z o.o.
ul.Górczewska 253D lok. 6,

01-459 Warszawa

 

biuro rachunkowe:

ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 

00-131 Warszawa

 

NIP: 118 16 25 246

wbsrc@wbsrc.pl
www.wbsrc.pl

Sekretariat: 22 419 20 80
Księgowość: 22 419 20 85; 22 419 20 86
Faks: 22 419 20 81 

Nasi klienci