Stosowanie MSR/MSSF

Ustawa o rachunkowości określa, które podmioty mogą dobrowolnie stosować MSR. Zanim jednak jednostka zdecyduje się na przejście na MSR, powinna poznać korzyści oraz trudności z tym związane.

Więcej

Rozporządzenie w sprawie OC

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, termin powstania tego obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Więcej

Informacja publiczna

 

Zapytanie ofertowe z dnia 4.10.2016r. w ramach poddziałania 3.1.2 "Rozwój MŚP"

Do pobrania 

 


Nowa nazwa: SWBS Rachunkowość Sp.  z o.o. !

Informujemy, ze z dniem 25.06.2015 XII Wydział Gosporadczy KRS w Warszawie wpisał postanowienie o zmianie nazwy WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o.  na: SWBS Rachunkowość Sp. z o.o.

 


WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji programu  "Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiedzy WBS Rachunkowosc Consulting Sp. z o.o. a Partnerami" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-286/13.

 

 

 


Raport z przejrzystości za rok 2012

WBS_raport_z_przejrzystosci_za_2012r

 


Raport z przejrzystości za rok 2011

WBS_raport_z_przejrzystosci_za_2011r