Oferta

Stosowanie MSR/MSSF

Ustawa o rachunkowości określa, które podmioty mogą dobrowolnie stosować MSR. Zanim jednak jednostka zdecyduje się na przejście na MSR, powinna poznać korzyści oraz trudności z tym związane.

Więcej

Rozporządzenie w sprawie OC

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, termin powstania tego obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Więcej

Oferta

Usługi

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w biurze rachunkowym, a także w siedzibie klienta
 • Prowadzenie dokuetacji kadrowej firm
 • Wdrażanie rozwiązań strategicznych i operacyjnych
 • Konsulting
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo prawne
 • Doradztwo finansowe - Fuzje i przejęcia
 • Audyt
 • Obsługa transakcji kapitałowych
 • Usługi doradcze z zakresu sprawozdawczości finansowej i rachunkowej
 • Wyceny i strategia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • szkolenia