Stosowanie MSR/MSSF

Ustawa o rachunkowości określa, które podmioty mogą dobrowolnie stosować MSR. Zanim jednak jednostka zdecyduje się na przejście na MSR, powinna poznać korzyści oraz trudności z tym związane.

Więcej

Rozporządzenie w sprawie OC

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, termin powstania tego obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Więcej

Partnerzy

EBC Solicitors  - Spółka EBC jest niezależną polską kancelarią adwokacką, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Kancelaria posiada znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym, w tym funduszy private equity lub venture capital. Posiadane kompetencje i doświadczenie pozwoliły Spółce. uzyskać status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (na rynku NewConnect). Spółka zatrudnia 18 osób, w tym 14 w Warszawie.

 

 

AVCS Sp. z o.o. - Spółka powstała w 2008 roku poprzez wydzielenie ze spółki A&E Consult Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. jednego z obszarów działalności, związanego z usługami aktuarialnymi. W chwili obecnej poza wycenami rezerw na świadczenia pracownicze AVCS Sp. z o.o. świadczy pełen zakres usług z zakresu oszacowania zarówno podmiotów gospodarczych, jak i składników aktywów i pasywów oraz szeroki wachlarz usług z zakresu corporate finance.
Management Spółki posiada wieloletnie doświadczenie w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym także o znaczeniu strategicznym. Uczestniczył w licznych transakcjach fuzji i przejęć, ofertach na rynku publicznym oraz procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych.