Stosowanie MSR/MSSF

Ustawa o rachunkowości określa, które podmioty mogą dobrowolnie stosować MSR. Zanim jednak jednostka zdecyduje się na przejście na MSR, powinna poznać korzyści oraz trudności z tym związane.

Więcej

Rozporządzenie w sprawie OC

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, termin powstania tego obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Więcej

O firmie

SWBS Rachunkowość Sp. z o.o. jest podmiotem działającym w szeroko rozumianym obszarze rachunkowości.
Proponujemy naszym Klientom usługi prowadzenia ewidencji rachunkowej i kadrowej, jak i usługi rewizyjne takie jak: badania i przeglądy sprawozdań finansowych, badania planów przekształcenia, wartości aportów, sprawozdań zarządu itp.

Spółka funkcjonuje na rynku warszawskich usług księgowych od 2000 roku, natomiast na rynku audytorskim od 2003. Firma SWBS jest znana i uznawana na rynku warszawskim. Część naszej działalności stanowią także inne niż badania i przeglądy usługi atestacyjne i doradcze.

Spółka w trakcie działalności była audytorem tak podmiotów publicznych, jak i prywatnych, funduszy inwestycyjnych, spółek giełdowych i notowanych na alternatywnym rynku obrotu.
Nasza działalność opiera się na fachowym personelu, którego doświadczenie potwierdza wieloletnia praca w zawodzie księgowego i audytora.


Spółce przewodniczy Marcin Wasil - Prezes Zarządu, samodzielny księgowy od 2000r. oraz biegły rewident od 2003 - Pracujący przy badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych od 1993 roku, w tym od 2000 roku w WBS Rachunkowość Consulting ( obecnie SWBS Rachunkowość). Ekspert z zakresu organizacji systemów rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.


Od kliku lat współpracujemy z kancelarią prawną EBC Solicitors specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Wyróżnia ją znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym, w tym funduszy private equity lub venture capital. Kancelaria ta posiada status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.