Stosowanie MSR/MSSF

Ustawa o rachunkowości określa, które podmioty mogą dobrowolnie stosować MSR. Zanim jednak jednostka zdecyduje się na przejście na MSR, powinna poznać korzyści oraz trudności z tym związane.

Więcej

Rozporządzenie w sprawie OC

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, termin powstania tego obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Więcej

Klienci

- II NFI S.A.
- NFI Progress S.A.
- NFI MIDAS S.A.
- Zachodni NFI S.A.

- Simple S.A.
- Hygienika S.A.
- Unimil S.A.
- Grupa Kapitałowa Zachodni NFI S.A.
- Unimil S.A.
- Iberia Motor Company S.A. (SEAT)
- PZO Investment S.A.
- Supernowa Capital S.A.


- Agencja Ochrony Skorpion Security Sp. z o.o.
- Vision Distribution Film Sp. z o.o.
- Supernowa Management Sp. z o.o.
- EBS Sp. z o.o.
- EL2 Sp. z o.o.
- Infogis Sp. z o.o.

- Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
- Szpital MSWiA w Otwocku