Oferta

Stosowanie MSR/MSSF

Ustawa o rachunkowości określa, które podmioty mogą dobrowolnie stosować MSR. Zanim jednak jednostka zdecyduje się na przejście na MSR, powinna poznać korzyści oraz trudności z tym związane.

Więcej

Rozporządzenie w sprawie OC

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, termin powstania tego obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Więcej

Oferta » Audyt

  • badanie sprawozdań finansowych: jednostkowych, skonsolidowanych, łącznych
  • badania środków finansowych Unii Europejskiej
  • przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych
  • oceny wdrożenia (przekształcenia) sprawozdań finansowych na MSSF
  • przeglądy ksiąg rachunkowych (oceny prawidłowości i rzetelności ksiąg)
  • przeglądy raportów, zestawień, procedur rachunkowych i księgowych
  • ocena prawidłowości funkcjonowania procedur księgowych i kontroli wewnętrznej