Oferta

Stosowanie MSR/MSSF

Ustawa o rachunkowości określa, które podmioty mogą dobrowolnie stosować MSR. Zanim jednak jednostka zdecyduje się na przejście na MSR, powinna poznać korzyści oraz trudności z tym związane.

Więcej

Rozporządzenie w sprawie OC

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, termin powstania tego obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Więcej

Oferta » Doradztwo transakcyjne

  • analizy ekonomiczne, finansowe, due dilligence, analizy kosztów i cen, ustalenie progów rentowności
  • controlling działalności i sprawności przedsiębiorstw
  • doradztwo w bieżącym planowaniu i opracowaniu strategii zarządzania majątkiem w długim okresie
  • ocena opłacalności inwestycji, doradztwo z zakresu pozyskania źródeł finansowania,
  • doradztwo w zakresie łączenia jednostek
  • wyceny aportów, połączeń i podziału jednostek, także przy sprawozdaniach likwidacyjnych.