Oferta

Stosowanie MSR/MSSF

Ustawa o rachunkowości określa, które podmioty mogą dobrowolnie stosować MSR. Zanim jednak jednostka zdecyduje się na przejście na MSR, powinna poznać korzyści oraz trudności z tym związane.

Więcej

Rozporządzenie w sprawie OC

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, termin powstania tego obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Więcej

Oferta » Księgowość

  • sporządzanie sprawozdań finansowych według MSSF oraz wg ustawy o rachunkowości
  • przekształcanie sprawozdań finansowych na MSSF
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • prowadzenie ewidencji podatkowej, płacowej i kadrowej
  • naliczanie płac i ewidencja dla celów rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS
  • współpraca przy wdrażaniu programów finansowo - księgowych i organizacja systemów rachunkowości
  • opracowanie wewnętrznych uregulowań (z zakresu rachunkowości i prawa pracy)
  • szkolenia pracowników z zakresu rachunkowości i zmian w przepisach