Aktualności

Stosowanie MSR/MSSF

Ustawa o rachunkowości określa, które podmioty mogą dobrowolnie stosować MSR. Zanim jednak jednostka zdecyduje się na przejście na MSR, powinna poznać korzyści oraz trudności z tym związane.

Więcej

Rozporządzenie w sprawie OC

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, termin powstania tego obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Więcej

Aktualności » Rozporządzenie w sprawie OC

Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1583).

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, termin powstania tego obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną.

W związku z nowym rozporządzeniem wkrótce zostaną zmienione dotychczas zawarte przez KIBR porozumienia w sprawie ubezpieczenia OC podmiotów.